1/20 2021 Ferrari SF21 Monaco #55 Carlos Sainz

Na een aantal oudjes weer eens tijd voor een nieuwer exemplaar. Nu de 1/20 kit van NewScratch (Nr. 20F21N1655Rd05), de 2021 Ferrari SF21 Monaco versie zoals deze werd bestuurd door Carlos Sainz. Het is weer een volledig 3D geprinte kit.

After some oldies it's time again for a newer one. Now the 1/20 kit from NewScratch (No. 20F21N1655Rd05), the 2021 Ferrari SF21 Monaco version as driven by Carlos Sainz. It's a fully 3D printed kit again.

Eerst de steunen wegschuren

First of all sanding the supports.

Even bekijken hoe het carbon eruit ziet op de body.

Finding out about the carbon to the body.

Witte primer voor de rood te spuiten delen.

White primer for the parts to be painted red.

Tijd voor het eerste rood.

Time for the first red.

Dan wat heldere lak om de eerste verflaag te beschermen bij gebruik van afplaktape.

Then some clear to protect the first layer against using masking tape.

Dan het donkerrood. Naar mijn mening niet met een harde lijn gespoten, maar met een soort van overspray. Dus eenvoudig afplakken gaat niet werken.

On to the darker red. In my opinion not done as harsh line, but like some kind of overspray. So just masking won't work.

Ik probeer dat te doen met Post-It. Dat maakt niet zo'n scherpe lijn als maskeertape.

I'll try to do it with Post-It. This doesn't make a straight line like masking tape.

En wat zwart.

And some black.

Decal tijd.

Decal time.

Dan het zwart.

Next is the black.

En lak over de rode delen. Ik had twijfels of het zijdemat of mat moest zijn. Later heb ik alsnog besloten mat te spuiten.

And lacquer over the red parts. I had doubts about using semi gloss or matt. After this i decided to do it matt.

Nu alles in elkaar zetten.

Now combing everything.

Door naar dat wat ik het meest haat, de achtervleugel.

On to what i hate most, the rear wing.

De wielen behoeven wat aandacht.

The wheels need some attention.

Er zitten decals bij voor rood, geel en wit.

There are decals included for red, yellow and white.

Het tapijtmonster slaat weer toe. Een belangrijk onderdeel voor de DRS. Ik sluit het maar af voor nu. Wanneer ik het onderdeel nog tegen kom, plaats ik het alsnog.

The carpet monster strikes again. A main part for the DRS. I will finish this one for nw. If the part shows up, i will add it then.

Eigenlijk niets bijzonders te melden over deze kit. Alles past perfect, 2 sets decals, 3 soorten decals voor banden. Uiteraard is het oppassen met 3D geprinte onderdelen. Ze kunnen snel kapot. De banden zouden beter kunnen, ik heb uiteraard alles gevijld/geschuurd.

Actually not much comments on this kit. Everything fits perfect, 2 sets of decals, 3 sets of decals for the tires. Of course you have to be careful with 3D printed parts. They can break easy. The tires could have been better, of course i used an emery board to smooth it.

1/20 1961 Ferrari 156 Sharknose 65º Engine Belgium #8 Olivier Gendebien

Maar weer eens overschakelen naar een F1 model. Deze keer weer een oudje. De 1961 Ferrari 156 Sharknose Belgische versie met #8, gereden door Olivier Gendebien. Deze wagen had de zogenaamde 65º motor. De Shark Nose was er ook met een 120º motor. Het is een schaal 1/20 kit van MFH (kit nr. K-054) volledig uit metaal..

Changing to a F1 model again. This time an oldie. The 1961 Ferrari 156 Sharknose Belgium version #8, as driven by Olivier Gendebien. This car had the so called 65º engine. There was also a Shark Nose with a 120º engine. It's a MFH kit in scale 1/20 (kit no. K-054) fully metal.

Een gebroken chassis.

A broken chassis.

Alle delen van de kit.

All parts from the kit.

Eerst de carrosserie ontvetten.

First of all degreasing the body work.

Daarna een begin met de motor...

Then a start with the engine...

De versnellingsbak.

The gear box.

Dan door naar het frame. Alles passen en buigen.

On to the frame. Test fit and bending everything.

Edit: Zorg ervoor dat de zijkanten in de nokjes passen. Ikzelf heb het niet tijdig gezien en heb de beide helften iets minder dan 1 mm uit het lood gemonteerd. Daar kwam ik pas achter bij het monteren van het dashboard. De blauwe past nu niet, geen groot probleem, maar toch.

Edit: Be sure both halves fit the notches. I myself didn't see this in time and mounted both halves less than 1 mm out of line. Only to be noticed later when mounting the dashboard. Now the blue one doesn't fit, no problem, but nevertheless.

Dan alles combineren. Een zeer lastig karwei, want veel onderdelen moeten tegelijk geplaatst worden. Wanneer je het ene plaatst, valt het andere er weer af.

Then combining everything. A very tough job, as many parts need to be added at the same time. Adding one piece causes dropping another piece.

Passen.

Test fit.

Passen.

Test fit.

Het werken met de schokbrekers.

Working with the shocks.

De koeling moet vericaal geplaatst. Er is wat buigwerk aan de houders. Lastig, want de neus moet er goed op passen.

The cooler needs to be mounted vertical. The supports need some bending. Tricky, because the nose needs to fit well.

Het past nu precies, het nokje valt keurig in de uitsparing.

It fits perfect now, the notch fits the opening exactly.

Nu eerst wat aan de body werken, dan kan dat drogen terwijl ik verder ga met het chassis.

Now first some work to the body, so it can dry while i work more on the chassis.

De koeler plaatsen.

Adding the cooler.

Zoals altijd heeft MFH weer 'gaatjes' gemaakt om popnagels te simularen. Ik gebruik de soldeerballetjes als popnagels. Een precies karwei.

As always MFH made 'dents' again for simulating the rivets. I will use solder balls as rivets. A slow job.

Voor het 'luikje' wil ik een opening maken. Alles goed uitmeten en daar gaat ie.

For the 'hatch' i want to make an opening. Taking measurements and there we go.

En deze ingangen zijn ook open. Kost een paar boortjes.

And these intakes are open. Cost me some drills.

Tijd voor de grondverf.

Time for the primer.

Nu meer leidingen plaatsen. Deze moet door een gleuf onder de stoel, dus tijdelijk de stoel plaatsen om te zien dat alles past.

Now more plumbing. This one should go through a slot under the seat, so i am adding the seat temporarily to be sure everything fits.

Iemand vroeg me waar de leiding van de versnellingsbak naar toe loopt.

Someone asked me where the rod of the gearbox goes.

De etched binnenkant van de tanks glanst teveel. Dus primer en Tamiya TS-76 Mica Silver.

The etched inside of the tanks has too much shine. So primer and Tamiya TS-76 Mica Silver.

En het geel gaat erop op de body.

And the yellow was added to the body.

Door naar het stuur en het dashboard.

On to the steering wheel and the dash.

De decals worden 'gesealed'.

Sealing the decals.

Na wat aanpassen (zie het probleem met het lichtelijk off-line plaatsen van de 2 chassis helften) kan het dashboard erin.

After some adjustments (see the problem with slightly off-line combining the 2 chassis halves) the dashboard can be added.

Dan een rooster in de neus. Het is belangrijk dat deze ver genoeg naar voren wordt geplaatst.

Next is the mesh in the nose. It's important to add it well enough to the front.

Tijd voor de uitlaten.

Time for the exhausts.

Dan zijn de velgen aan de beurt.

Next are the rims.

De etched delen moeten niet verlijmd worden, alleen de 2 buitenringen worden met elkaar verbonden.

The etched parts should not be glued, just the 2 outer rings are connected to each other.

MFH heeft een fout gemaakt met de nummering van de etched delen van de achtervelg. In plaats van E1 t/m E6 moet dit E7 t/m E12 zijn.

MFH made a mistake with the numbering of the etched parts of the rear rims. Instead of E1 to E6 this should be E7 to E12.

De laatste onderdelen plaatsen.

Adding the last parts.

Ik denk dat deze weer klaar is, mooi voor het nieuwe jaar 2024.

I think this one is ready, just before the new year 2024.

1/20 2011 Ferrari 150° Italia Great Britain #6 Felippe Massa

Ik wil maar weer een F1 auto maken. Een beetje afwisselen. Na een paar auto's van Nederlandse coureurs maar weer eens een Ferrari, daar heb ik er per slot van rekening veel van. Deze keer de Ferrari 150° Italia (F662) uit 2011 zoals bestuurd door Felippe Massa tijdens de GP van Groot Brittannië. Dit is een motorloze kit van MFH (Modelfactory Hiro) uit Japan (kit nr. K-309) in schaal 1/20. Ik hoop dat alles compleet is.

I want to do a F! car again. After a few Dutch driven cars i am going to do a Ferrari, after all i have a lot of these. This time the Ferrari 150° Italia (F662) from 2011 driven by Felippe Massa during the GP of Great Britain. This is an engineless kit from MFH (Modelfactory Hiro) from Japan (kit no. K-309). I hope it's complete.

Al bij de eerste twee tekeningen inconsistent. Gelukkig zijn in deze kit alleen de GB onderdelen bijgevoegd.

Inconsistency at the first two drawings. Luckily this kit has only the GB parts.

De eerste stappen...

The first steps...

Terwijl dit in de primer staat, ga ik door met de stoel.

While this received it's primer, i will continue with the seat.

De body krijgt het rood en 2K glanslak.

The body receives the red and 2K clear gloss.

Terwijl dit droogt werk ik verder aan de stoel.

While this dries i continue working on the seat.

Dan de vloer...

Then the floor...

Vervolgens verder met de achterkant.

Then on to the rear.

Grijze Primer erop.

Grey primed.

Zero Paints Metallic Black (ZP-1113) toegevoegd.

Zero Paints Metallic Black (ZP-1113) added.

Carbon tijd.

Carbon time.

Met de achterwielen heb ik wat geïmproviseerd. Er was wel heel veel camber.

I improvised a bit on the rear wheels. It had a real lot of camber.

De achtervleugel wordt weer een lastpost.

The rear wing will be a pita.

De eerste stappen naar de GB uitvoering.

The first steps to the GB livery.

Na alle decals te hebben geplaatst, is het weer tijd voor een paar goede lagen 2K lak.

After adding all the decals, it's time for a couple of layers of 2K clear.

Door naar de inserts in de sidepods.

On to the inserts for the sidepods.

En de voorremmen.

And the front brakes.

Dan de boel zwart spuiten voor de carbon decals.

Then paint it black before adding the carbon decals.

De inserts en de stoel gaan in het bodywerk.

The inserts and the seat go into the body work,

Meer onderdelen om met meerdere kleuren te spuiten. Neemt wat tijd.

More parts to airbrush multicolor. Takes some time.

Carbon voor de voorwielophanging.

Carbon for the front wheel suspension.

Terwijl de Micro Sol droogt weer terug naar de vleugel.

Back to the wing, while the Micro Sol dries.

En de voorwielophanging plaatsen.

And mounting the front wheel suspension.

Dan naar de banden...  Decals aanbrengen, behalve de achterbanden aan de binnenkant, Micro Flat er overheen en de naad wegwerken.

On to the tires... Adding decals, except on the inner side of the rears, brushing Micro Flat and sanding the seem.

Op zijn voeten..

On it's feet..

Wat kleine onderdelen geplaatst.

Some small parts added.

Monteren...

Mounting...

Na het plaatsen van het ruitje, denk ik dat deze weer klaar is.

After adding the wind shield, i think this one is done.

Prachtige kit. Geen noemenswaardige problemen.

Beautiful kit. No problems worth to mention. 

1/20 2020 Ferrari SF1000 Tuscan #5 Sebastian Vettel

Het volgende project. Maar weer eens tijd voor een F1 auto. En om een beetje bij te blijven maar een later type. Nu dan de 2020 Ferrari SF1000 Toscaanse GP, bestuurd door Sebastian Vettel. Zijn laatste jaar bij Ferrari. Het team reed daar hun duizendste GP. Dat verdient natuurlijk wat aandacht. Voor een deel bestaat deze kit van New Scratch (kit nr. 20F20N0516Rd09) uit 3D geprinte onderdelen. Altijd even oppassen, want die zijn natuurlijk zeer breekbaar. Onder weer de foto's van de inhoud.

The next project. It's time for a F1 car again. And it will be one of the later types to keep up a bit. So now the 2020 Ferrari SF1000 Tuscan GP, as driven by Sebastian Vettel. His last year at Ferrari. The team had it's 1000th GP at Tuscany. That deserves soem attention. The kit from New Scratch (kit no. 20F20N0516Rd09) has partly 3D printed parts. I need to be careful, because these are very fragile. Below the pictures of the content.

Wat transportschade...

Some transport damage...

Verf testen... (niet blij met het resultaat). Ik heb nieuwe verf besteld.

Testing paints... (not happy with the result). I have ordered some new paint.

Een paar onderdelen moeten gerepareerd. Daarna de aanhechtingen van de print steunpunten weghalen.

A few parts need repairs. Then some cleaning of the points of printing supports.

Eerst verder met de vloer...

For now to continue with the floor...

De steunen voor de ingangen van de sidepods worden vast uitgelijnd.

The supports for the side pod entries are being lined up.

En vast etched werk aan de barge boards.

And some etched added to the barge boards.

Na de Brexit is het zeer lastig om Zero Paints te kopen. Het bedrijf (Hiroboy) heeft zelf de verkoop aan EU-klanten stilgelegd. Verschillende kleuren moet ik nu soms bij verschillende bedrijven kopen met extra verzendkosten tot gevolg. Daarom ga ik deze wagen eens spuiten met Gravity Colors. Maar eens zien of dat bevalt. Eerst een test van het gekochte rood helemaal op rechts.

After the Brexit is is tough to buy Zero Paints. The company (Hiroboy) stopped sale to EU-customers. Different colors now sometimes need to be bought from different companies with extra shipping costs as a result. That's why i will try Gravity Colors for this car. First a test of the red i bought, to the most right.

Eerst de primer. Ik moet zeggen dat me dat niet tegen valt. Ik gebruik de donkere primer (in verband met het donkerrood) van Gravity Colors (GC-304) en die spuit prachtig.

First of all the primer. I must say this is no disappointment. I am using the dark primer (because of the dark red) from Gravity Colors (GC-304) and it sprays wonderful.

En dan het rood van Gravity Colors, Alfa Romeo Rosso Amaranto GC-1188.

And then the red from Gravity Colors, Alfa Romeo Amaranto GC-1188.

Dan door met het zwart. Ik gebruik Gravity Colors GC-101 Anthracite Black. Heeft zonder lak een satijn glans finish.

On to the black. I will use Gravity Colors GC-101 Anthracite Black. Without any lacquer it has a satin silk finish. 

Voor het rood gebruik ik 2K lak van Gravity Colors GC-306. Een mooi resultaat.

For the red i will use 2K clear from Gravity Colors GC-306. A nice finish.

Ik heb ook deze 'armelui's carbonset' gekocht. Voor een goed effect moet het gaas strak over het onderdeel worden geplaatst. Dat gaat je niet lukken met zo'n barge board. Ik ga wel proberen wat te improviseren met de vloer.

I also bought this 'poor man's carbon set'. For a good result one has to put the mesh tight over the part. That will not work with a barge board like this. But i will try to improvise with the floor.

  

Ik heb gespoten met het grove mesh en de lichte kleur GC-2217B. Een hele lichte mist. Het resultaat is nauwelijks zichtbaar. Allen bij een juiste lichtinval. Juist goed naar mijn mening. Maar of ik het als vervanging ga gebruiken? Ik denk het niet. Misschien hier en daar voor wat kleuraccenten.

I sprayed with the large mesh and the light color GC-2217B. A mist coat. The result is hardly visible. Only on a certain light fall. Good in my opinion. But will i use it from now on? I don't think so. Maybe here and there to have some colorc accents.

Tijd voor decals.

Decal time.

Primer en zwart voor de wielophanging.

Primer and black to the wheel suspension.

Hoewel het buiten wat vochtig is (raam open), heb ik toch de 2K lak van Gravity Colors gespoten. Het is een risico.

Although it's a bit moist outside (open window), i still sprayed the 2K clear from Gravity Paints. It's a risk.

De velgen worden aluminium gespoten met Alclad II.

The rims get painted aluminium with Alclad II.

De stoel klaarmaken met de gordels...

Getting the seat ready with the belts...

... op de vloer plaatsen...

... add it to the floor...

... en de body erop plaatsen. De motor en de achterwielophanging zijn al aan het bodywerk bevestigd.

... and attach the body to it. The engine and the rear wheel suspension have already been attached to the body.

De voorwielophanging gaat erop. Niet veel mogelijkheid om het 'af te stellen'.

The front wheel suspension gets mounted. Not many options to 'adjust it'.

Onderdelen geplaatst: halo, binnenkant airbox, hoofdsteun, barge boards, luchtgeleiding neus.

Parts added: halo, inside airbox, head support, barge boards, air guide nose section.

Verder met de achtervleugel, voor mij altijd lastig... en de DRS maakt het niet gemakkelijker.

On to the rear wing, to me always a pita... and the DRS doesn't make it simpler.

Meer vleugels aan de barge boards. Het schiet al op.

More wings to the barge boards. It's going to look like it.

De steunen aan de voorvleugel plaatsen.... leuk... @#$%

Adding supports to the wings.... nice... @#$%

Door met de banden en velgen.

To continue with the tires and rims.

 

Ik wilde de markering voor hard (wit) plaatsen, maar helaas waren deze decals beschadigd.

I wanted to add the markings for hard (white), bur unfortunately these decals were damaged.

Nog wat onderdelen geplaatst. Ik denk dat deze weer klaar is.

Some parts added. I think this one is done.

Geen specifieke problemen met de kit. Wel is het raadzaam op te passen, want de onderdelen zijn zeer breekbaar.

No specific problems with this kit. But is is advised to be carefull, as the parts are very fragile.

1/24 1972 Ferrari 312 B3 Snowplough / Spazzaneve press version

Ik had deze te koop, maar er was geen belangstelling. Dan ga ik hem zelf maken. Het liefst had ik de 1973 Ferrari 312 B3 Spazzaneve /Snowplough in schaal 1/20, maar deze is net leverbaar. Volgens mij ook nooit gedaan in die schaal. Misschien omdat de auto nooit heeft geraced? Ik bouw in ieder geval deze pers versie uit 1972.

I had this one for sale, but nobody responded. So i will do this one myself. I preferred to have the 1973 Ferrari 312 B3 Spazzaneve / Snowplough in scale 1/20, but it is nowhere to find. I think it was never done in that scale. Maybe because the car never raced? Anyway, i will build this press version from 1972.

De decals zullen niet nodig zijn voor de pers versie. 

The decals will not be needed for this press version.

De body heeft schade. er zitten wat oppervlakkige scheuren in het resin. Daar moet wat aan gebeuren.

The body has damage. There are some tears in top of the resin the resin. It needs some work.

Beginnen met de reparaties.

Starting repairs.

Hoe meer ik het bestudeer, hoe meer ik het gevoel krijg dat de barsten in een toplaag van plamuur of primer zit.

The more i look at it, the more i get a feeling the cracks are in a top layer of putty or primer. 

Twee gebroken onderdelen herstellen. CA-lijm werkt niet zo goed, dus dat wordt solderen.

Restoring two broken pieces. CA-glue doesn't work that well, so i will use solder.

 

Primer erop..

Primer applied..

 

De vloer krijgt Zero Paints ZP-M1010 Titanium Silver, ZP-1007 Rosso Rubino, ZP-M1008 Pale Burnt Metal en ZP-1094 Gold.

The floor gets Zero Paints ZP-M1010 Titanium Silver, ZP-1007 Rosso Rubino, ZP-M1008 Pale Burnt Metal en ZP-1094 Gold.

Verf en glanslak..

Paint and gloss coat..

Terug naar de vloer...

Back to the floor...

En de velgen..

And the rims..

Het huwelijk...

The marriage...

In verband met het missende onderdeel, moet ik zelf iets bedenken om een cooler te maken. Strips en etched uit de rommelkist.

Because of a missing part i need to think how to make a cooler myself. Strip and etched from the scrap box. 

Weer terug naar de velgen... spuiten en banden erop.

Back to the rims... painting and tires on it.

Op zijn 'voeten'... 

On it's 'feet'...

Wat werk aan de achterkant...

Some work to the rear...

Moeilijk karwei aan de spiegels, daarna het ruitje.

Tough work to the mirrors, then the wind screen.

 

Klaar... en nu maar hopen dat ie ooit in schaal 1/20 verschijnt.

Done... and now let's hope it will come by in scale 1/20.

Op zich niet veel te melden over deze kit. Het is niet de beste, maar ik doe het er eerst mee. Ik kan hem echter niet adviseren. Waarom al die decals erbij zitten, is me eigenlijk een raadsel. De auto heeft immers nooit aan een race meegedaan...

Not much to say about this kit. It's not the best, but it will do for now. However i cannot advise you to get it. I don't know why there are all these decals, because the car never raced...

Information

All images are owned by Kars Jans (racingkars.nl).