1/20 2021 Max Verstappen Turkey Figure

Goede vriend Thomas van Stone-Models heeft me deze gedoneerd. Een schaal 1/20 Max Verstappen figuur in een 2021 Turkse GP outfit. Ik ben er zeer blij mee. 

Good friend Thomas of Stone-Models has donated this to me. A scale 1/20 Max Verstappen figure in a 2021 Turkish GP outfit. I am very happy with it.

De bekende 3D contact puntjes verwijderen.

Removing the well known 3D contact points.

Eerst primer, dan witte verf.

First primer, then white paint.

Ik plaats eerst de decals en spuit er straks lak overheen, voordat ik aan de dieptewerking van de vouwen in het pak begin.

I first add decals and will clear coat them, before working on the wrinkles in the suit.

Het lijkt alsof de decals met een inktjet zijn afgedrukt en de beschermlaag niet goed gespoten is. Oppassen dus.

It looks like the decals have been printed with an inkjet and teh protection layer was not enough. I have to take care.

Ik maak altijd een kopie van de decals voordat ik begin. Deze ga ik nu gebruiken om e.e.a. te repareren.

I always make a copy of the decals before i start. I will use this now to do some repairs.

Met een beetje verdunde verf zwak ik het kleurverschil wat af.

By using some diluted paint i try to tone down the colors a bit.

Langzaam weer verder.

Continuing slowly.

Het lijf krijgt mat lak en de helm glanzend lak.

The body gets matt lacquer and the helmet gloss lacquer.

Nu zien of ik het vizier wat kan kleuren. Ik spuit Alclad II Holomatic Spectral Chrome over bare-metal-foil. Het is moeilijk om dit op de foto te laten zien.

Now let's see if i can colorize the vizor. I spray Alclad II Holomatic Spectral Chrome over Bare-metal-foil. It's difficult to show this on a photo.

De lager gelegen delen van het pak krijgen een wat donkerdere kleur.

The recessed parts of the suit are receiving a darker paint.

Dan de slang voor het drinken en de communicatie draad/plug.

Then the tube for drinking and the wire/plug for communication.

Het hoofd erop en werken aan de hans. De gespen zijn heel fragiel, i brak een, maar improviseren.

Mounted the head and working on the hans. The clips are very fragile. I broke one, but improvising.

Klaar.

Done.

Dank je wel, Thomas (Stone Models) voor deze!

Thank you, Thomas (Stone Models) for this one!

Racing Ducks

Een tijdje gelden was dit populair. Badeendjes in race uitvoering. Ik maak er een paar met schaal 1/20 of 1/24 decals uit mijn rommeldoos. Mijn vrouw wil de grote eend in een Red Bull versie. Tja, dat moet dan maar.

A while ago these were popular. Bathing ducks in race livery. I wil make a few by using some scale 1/20 or 1/24 decals from my scrap box. My wife wants the big one to be a Red Bull. Well, so be it.

Dus nu heb ik Red Bull (oud), Ferrari (SF1000), Gulf.

So now i have Red Bull (old), Ferrari (SF1000), Gulf.

Ferrari rood, Lotus zwart en Ferrari Yellow Fly.

Ferrari red, Lotus black and Ferrari Yellow Fly.

Om een of andere reden blijft 1 eend een beetje plakkerig. Dat moet met de primer te maken hebben. Maskeren met tape voor een tweekleurig eendje mislukt. Deze gaat in de afvalbak.

For some reason 1 duck keeps being sticky. I think it has to do with the primer. Using masking tape for a two tone failed. This one is going in the bin.

Een eerste test met 1/24 decals. De verf lijkt erg gevoelig voor aanraking. Misschien moet ik eerst lak spuiten.

A first test with 1/24 decals. The paint looks 'fragile' for touching. Maybe i should spray lacquer first.

De grote eenden krijgen glanslak van Zero Paints. Deze ware ook gespoten met Zero Paints verf.

The big ducks receive gloss clear from Zero Paints. They got paint from Zero Paints too.

De kleine krijgen 2K lak van Gravity Colors. Deze zijn gespoten met kleuren van Gravity Colors. Ik probeer het nog, maar de verf blijft plakkerig. Het lijkt erop dat de verf de weekmakers van het rubber aantast. Ik denk dat de eenden van siliconen zijn gemaakt.

The small ones get 2K clear from Gravity Colors. These were painted with Gravity Colors paint too. I'm trying this, but the paints keeps being sticky. It looks like the solvents in the paint has an effect on the rubber. I think the ducks were made of silicone.

Nu de lak droog is, kan ik zeggen dat de plakkerigheid enorm verbeterd is. Na het plaatsen van de decals komt er weer lak overheen. Misschien dat het helemaal goed is.

Now the lacquer has dried, i can say the stickyness has improved very much. After adding the decals i will spray more lacquer. Maybe it's fully o.k. then.

Ik begin met het plaatsen van de decals op de Red Bull eend. Een lastig karwei, want de lak is toch nog iets plakkerig. De decal op zijn plaats schuiven is er niet bij. Hij moet in 1x op de juiste plek worden geplaatst en er is nauwelijks tijd om hem even recht te zetten. Voor deze eend heb ik 3 vellen tot mijn beschikking.

I am starting adding the decals to the Red Bull duck. A tricky job, because the laquer is still somewhat sticky. You can not slip the decal to it's place. It needs to be placed correct at once and there is hardly time to slip it a bit so it is straight. For this duck i have 3 sheets to my disposal.

racingducks 015

racingducks 016

racingducks 017

racingducks 018

Voor de Ferrari eend neem ik een decal vel van een Ferrari F138.

For the Ferrari duck i will use a decal sheet of a Ferrari F138.

racingducks 019

racingducks 020

racingducks 021

Dan een aantal lagen heldere lak...

Then a couple of clear coats...

Ik denk dat ze klaar zijn. Alleen nog even een klein nieuw rond voetje eronder maken. Vijf minuten werk.

I think they are done. I will just add a new round stand on it. A five minute job.

 

 

 

1/24 Bridge Diorama Targa Florio / Mille Miglia

Van MDMB heb ik deze brug gekocht in schaal 1/35. Ik ga proberen om hier een diorama van te maken voor een 1/24 auto. Het zou dan een voorstelling moeten worden van bijvoorbeeld de Targa Florio. De brug moet breed genoeg zijn om een 1/24 auto te bergen en daarmee een kleine brug voor te stellen. Wel een aantal onderdelen kapot en zelfs, voor verzending, gerepareerd. Ik haat zoiets. Mogelijk zie je er niets van als het klaar is, maar toch. Ik heb nog nooit zo'n project gedaan, dus ik hoop dat het wat wordt. Het verven zal wat lastiger zijn denk ik, omdat de brug van rsin is en niet van gips.

From MDMB i bought this bridge in scale 1/35. I will try to use it for a diorama for a 1/24 car. It should represent a scene from e.g. the Targa Florio. The bridge should be wide enough to contain a scale 1/24 car and thus represent a small bridge. Some parts are broken and even repaired, before they were shipped. I always hate this. Maybe you will not notice when finished, but still. I never did a project like this before, so i hope i can manage. The painting might be more difficult, as the bridge is from resin instead of plaster.

Ik twijfel nog steeds of ik het in teer of cobblestones moet doen.

I still have doubts if i should do tarmac or cobblestones.

De putten afplakken.

Masking the water drains.

Daar gaat ie. Eerst wat verdunnen met water opdat het wat beter vloeit. Dan aanbrengen met een roller. Afwachten wat het resultaat is. Misschien later nog een extra laag nodig. Maar goed, in zuidelijke landen zijn de teerwegen niet altijd zo glad.

There we go. First of all diluted it with water so it has a beter flow. Then add it with a paint roller. Let's wait for the outcome. Maybe add another layer later. But o.k., in Southern countries the asphalt roads aren't always that smooth.

Verschillende lagen worden aangebracht. Ik probeer nog wat asfalt schade aan te brengen, maar dat loopt iedere keer weer vol.

Several layers are being applied. I am trying to create some asphalt damage, but it filling very time.

Weer verder met de brug. Dus is snij ze een beetje op maat. Opvulwerk dus.

To continue with the bridge. The stone strips are a little too short. So i am cutting others to size to fill up.

Klaar voor het verven.

Ready for painting.

Eerst maar een beetje werken aan het teer. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus benieuwd hoe dat uitpakt. Eerst wat scheuren maken om te proberen.

First of all some work to the tarmac. I have never done this, so i am curious how it will end up. First creating some tears to try out.

Het tape om de putdeksels af te schermen gaat eraf.

The masking for the drain covers will be removed.

Tijd om het asfalt lichter te maken. Ik gebruik Valejo 869 Basalt Grey. Dit verdun ik behoorlijk met water en strijk het erop met een platte kwast. Daarna een 2e laag met wat extra aan de randen van de straat.

Time to lighten the asphalt. I am using Valejo 869 Basalt Grey. This is diluted with water and added with a flat brush. Then a 2nd layer with some extra at the road sides.

Daarna nog wat lichter met Valejo 989 Sky Grey.

Then more light with Valejo 989 Sky Grey.

Met Valejo 950 Black maak ik een 'gerepareerd stuk'. Daarna alles laten drogen. De poeders komen later.

With Valejo 950 Black i am creating a 'repaired piece'. Then let everything dry. The pastels will come later.

 

Nu eerst door met de brug. Ik maak een mix van Citadel Stormvermin Fur, Steel Legion Drab en Baneblade Brown met wat water. Hiervan neem ik een beetje apart en mix dat met nog wat meer water. Daarmee breng ik de wash aan.

Now first to the bridge. I make a mix of Citadel Stormvermin Fur, Steel Legion Drab and Baneblade Brown with some water. Of this i take some apart and mix it with more water. This is my first wash.

Daarna mix ik Citadel White Scar en Zamesi Desert en breng dit middels 'dry brushen' aan. Daarna wat extra wit en nogmaals de hele brug 'dry brushen'. Dan gebruik ik wat van de eerste mix en breng dit aan onderaan de brug (de voet) en heel licht over het bovenste deel. Zo nodig wat bijwerken met de White Scar / Zamesi Desert mix. De poeders doe ik later.

Then i mix Citadel White Scar and Zamesi Desert and apply this by dry brushing. Then i add some extra white to this mix and dry brush the bridge again. Then i use some of the first mix and add it to the downside of the bridge (the foot) en very light over the upper part. If needed i color it with the White Scar / Zamesi Desert mix. I will add powders later.

De volgende stap. Heel licht verdunde Valejo 869 Basalt Grijs.

The next step. Very light diluted Valejo 869 Basalt Grey.

De volgende stap. Kleine stipjes Liquitex Burnt Sienna op hoger gelegen plekken en dit met een natte kwast 

Next step. Add dots of Liquitex Burnt Sienna to higher surface and brush it with a wet brush.

Dan Liquitex Bunt Umber in de lager gelegen delen.

Then Liquitex Burnt Umber to recessed spots.

Dan aandacht voor het moss.

Then attention to the moss.

Starten met het water.

Starting with the water.

Het ondiepe water wordt gekleurd. Meer rondom de rotsen aangebracht.

The shallow water is being colored. Added around the rocks.

Dan nog wat mos en algen rond de rotsen in het water.

Then some moss and algae around the rock in the water.

Water toegevoegd.

Water has been added.

Na 22 uren drogen.

After 22 hours of drying.

Na nog eens 12 uur prik ik met een cocktailprikker in de witte delen. Zo probeer ik stromend water te creëren.

After another 12 hours i start poking the white parts with a tooth pick. This way i hope to create running water.

Na totaal 48 uur droogtijd ziet het er zo uit. Ik kom er wel.

After a total of 48 hours dry time it looks like this. I'll get there.

Na 72 uren drogen. Ik denk dat ik weer verder kan.

After dry time of 72 hours. I think i can continue now.

Het wegdek krijgt nog iets meer grijs.

The tarmac gets a little more grey.

Daarna aan de brug monteren.

Then mount it to the bridge.

Tijd om de boel af te sluiten. Misschien had ik ander materiaal moeten gebruiken. En misschien had ik dit eerder moeten doen. Nooit te oud om te leren. Nu gebruik ik acetaat plaat.

Time to close it up. Maybe i should have used different materials. And maybe i should have done this in another stage. Always learning. Now i will be using acetate plate.

Ik twijfel of ik dit moet doen om snel stromend water te simuleren. Ik weet het niet. Ik zou dan watten gebruiken met houtlijm.

I have doubts of doing this to simulate quick streaming water. I don't know. I would use cotton and Elmer's glue.

Gras toegevoegd.

Grass added.

De krijtjes kras ik over schuurpapier om een poeder te krijgen. Dan is het een kwestie van voorzichtig met een kwast plaatsen waar je het wilt hebben en uitstrijken.

The chalks are being moved over sanding paper. Then you have to apply them with a brush and wipe them well.

Misschien breng ik later nog wat wijzigingen aan, maar voor nu parkeer ik dit. Het is nu wachten op een 1/24 figuur van een coureur uit de jaren '60 en het kiezen van een Targa Florio auto. Voor nu eerst door naar de 2021 Red Bull RB16B Turkije versie.

Maybe i will do some more changes later, but for now i will call it done. It's now waiting for a scale 1/24 race driver from the 60's and the choice of a Targa Florio car. For now first on to the 2021 Red Bull RB16B Turkey version.

1/16 PAL-V Liberty (Personal Air Land Vehicle)

Voor een opdrachtgever ga ik 2 van deze bouwen. De PAL-V Liberty vliegende auto. Deze is in schaal 1/16. 

For a customer i will build 2 of these. The PAL-V Liberty flying car. This one is in scale 1/16.

Even wat passen.

Some test fit.

De gaten worden doorboord met een 1,85 mm boor.

The holes are being drilled with a 1.85 mm drill.

Hier en daar wordt met een nagelvijl wat kunststof weggevijld. Veel passen nodig.

With the use of an emery board some filament will be removed. Much test fitting needed.

Wat gaten openen, opdat de vloer er beter op past.

Opening some holes, so the floor gets a better fit.

Hetzelfde voor de gaten van het landingsgestel. Deze doe ik met een 2,40 mm frees.

The same for the holeas of the landing gear. These i will be doing with a 2.40 mm mill.

Bij het opnieuw passen zie ik dat 1 deel niet goed past en te hoog blijft staan. Er mist een inkeping. Dat ga ik dan zelf regelen met de zaag op de Proxxon.

When doing a new test fit i notice 1 part doesn't fit well and stays too high. There is missing a notch. I will do it myself by using a saw on my Proxxon.

Intussen ook alvast een verfproef...

In the meantime a paint test...

De body krijgt eerst witte en een aantal rotor onderdelen zwarte grondverf. 

The body gets primed white and some rotor parts black.

De kleur gaat erop... Voor het eerst werken met Gravity Paints. Dit is Ford Grabber Orange GC-1273.

The color is on... The first time working with Gravity Paints. This is Ford Grabber GC-1273.

Dan het eerste metallic. Mercedes Crystal Palladium van Gravity Paints GC-209.

Then the first metallic. Mercedes Crystal Palladium from Gravity Paints GC-209.

Dus ik gebruikte voor het eerst Gravity Colors, alles ging goed. Om de verflaag te beschermen tegen het verwijderen van afplaktape, heb ik Zero Paints 2K Clear eroverheen gespoten. Alles ging wederom goed. Maar daarna Gravity Colors over de lak spuiten was geen goed idee. De lak reageert direct. Ik heb 1 model helemaal schoongemaakt en ga weer opnieuw beginnen. De 2e ga ik nog even proberen met het spuiten van zeer dunne laagjes. Anders moet ook deze helemaal schoon.

So i used Gravity Colors, all well. To prevent damage from removing masking tape to the paint layer, i used Zero Paints 2k Clear over Gravity Colors. Again all went well. But using Gravity Colors over Zero Paints does not work. The clear reacted immediately. So i cleaned 1 kit and start over again. The 2nd one i will try with airbrushing very thin coats. Otherwise i will need to clean that one too.

Nieuwe verf...

New paint...

Voor het 2e model heb ik besloten het nog eens te proberen, maar dan met hele dunne laagjes.... in totaal 9 lagen.. Opeens komt er druk op de ketel en moeten ze binnen een week klaar zijn. Naar mijn idee niet goed. Er is nauwelijks tijd om alles te laten drogen.

For the 2nd model i have decided to try it again, but with very thin layers.... a total of 9..  Suddenly there is pressure. They need to be finished within ne week. Not good in my opinion. There is hardly time to let dry all the paints and lacquers.

De kleine onderdelen krijgen primer en daarna zwart of zilver.

The small parts get primer and then black or silver.

 

Opeens moet het allemaal sneller klaar, een nieuwe deadline, 3 weken eerder. Daar ben ik niet blij mee. Nog maar 4 werkdagen te gaan. Nauwelijks tijd voor de verf en lak om te drogen. En dus gebeurt het ook. De verf blijft aan de tape plakken, nadat ik de raamlijsten heb gedaan

Suddenly it needs to go faster, a new deadline, 3 weeks earlier. I am not happy. Only 4 working days to go. Hardly time for the paint and lacquer to dry. And so it happen. Paint sticks to the tape, after i did the window casings.

Gerepareerd, maar nam toch weer een paar uren.

Repaired, but it took some hours.

De ramen eerst zwart gemaakt. Nog veel werk...

The windows were painted black. Still more work...

En weer meer 2K glanslak...

And more 2K clear...

Het glas heb ik licht geschuurd na het verven en aanbrengen van 2K lak. Ik heb nu opnieuw 2K lak genomen en dit gemixt met een beetje zwarte verf. Dit heb ik nu op de ramen gespoten. Kijken hoe dit werkt.

I sanded the windows a bit after painting and 2K clear. Now i took more 2K clear and mixed it with some black. Then i sprayed this on the windows. See how it works. 

Het verven is gedaan. De opdrachtgever gaat hem nu zelf afbouwen.

The painting has been done. The client will put it together himself.

De plotselinge tijdsdruk heeft zeker invloed gehad op het resultaat.

The sudden time pressure had it's influence to the ventual result.

1/20-1/24 Pitlane-Photobox

Dit is een beetje een langer termijn project. Ik wil een pitbox maken, welke als achtergrond kan dienen voor het fotograferen van mijn 1/20 en 1/24 auto's. Ik ga een beetje improviseren en zie wel wat op mijn pad komt. Eerst de gekochte materialen.

This is a bit a long term project. I want to make a pitbox, which could serve as a back ground for photographing my scale 1/20 and 1/24 cars. I will improvise and see what's coming to me. First the items i bought.

Information

All images are owned by Kars Jans (racingkars.nl).